מידע נוסף

צוות החלפים לשירותך

 • אנטון ליוברסקי
 • סוכן מכירות
 • נייד: 054-3226084
 • איתי גזית
 • מנהל תיקי לקוחות איזור צפון
 • נייד: 054-7912628
 • טלי טייג
 • תמיכה- שיווק ומכירות חלפים
 • טל': 08-9270511
 • עמנואל בנבנישתי
 • סמנכ"ל חלפים ולוגיסטיקה
 • טל': 08-9720550
 • פקס: 08-9785124
 • אהרון אבידן
 • מנהל מחלקת לוגיסטיקה
 • טל': 08-9270461
 • נייד: 054-3226054
 • פקס: 08-9785124
 • ניסים שמאי
 • מנהל מכירות
 • נייד: 054-7912642
 • מזכירות האגף
 • טל': 08-9270550
 • פקס: 08-9785124
 • מוטי שמש
 • עוזר סמנכ"ל חלפים
 • טל': 08-9270520
 • נייד: 054-7912690
 • רפי ביטון
 • מנהל מותג
 • נייד: 054-7912644
 • רואי פסח
 • סוכן מכירות
 • נייד: 054-7912646
 • שניאור פרוס
 • סוכן מכירות
 • נייד: 054-7912648
 • מרכז לקוחות
 • טל': 08-9270508/549
 • פקס: 08-9785129